گالری آبنمای دیواری و شیشه ای

  • دیواره های آبی

 دیواره های آبی ( آبنماهای دیواری ) نوعی از سازه های آبی هستند که در آنها جریان آب بر بستر یک یا چند سطح صاف یا خمیده جاری می شود. سطحی که آب بر روی آنها جریان پیدا میکند میتواند از جنس سنگ ( سنگ تکه یا پلاک، سرامیک و … ) یا از جنس شیشه و طرح روی شیشه و یا از جنس فلز ( استیل هایی در رنگ های متنوع ) و اساسا هر سطحی که امکان جریان آب بر روی آن فراهم باشد است. آبنماهای دیواری مدلی از آبنماهای با عرض کم هستند که جهت تلطیف محیط های کاری و خانگی مورد استفاده قرار میگیرند. جریان آب صورت گرفته بر روی این سطوح شدت کمی دارد. این سازه های آبی به دلیل تلالو مستقیم آب بر سطحشان، شکل صاف و گسترده آنها و جریان آرام آب حسی از جاری شدن یک آبشار کوچک در محل کار یا منزل شما را القا می کنند و همزمان از زیبایی هنری بالایی نیز بهره­ مندند. دیواره های آبی به چند دسته تقسیم می شوند:

 

دیواره آبی تک صفحه

دیواره تک صفحه استاندارد تنها از یک قطعه از متریال برای جریان آب استفاده می کند. حداکثر ارتفاع مورد استفاده بستگی به نوع ماده ای دارد که به عنوان پنل استفاده می شود. پنل استاندارد شیشه شفاف می تواند حداکثر طول ۵ متر را داشته باشد، در حالی که پنل استاندارد گرانیتی حداکثر ۴ متر ارتفاع خواهد داشت.

 

دیواره آبی با چند صفحه افقی

دیواره چند صفحه ای افقی یک سازه آبی است که از چندین صفحه آبی مجزا با چینش پهلو به پهلو ساخته شده است. طول این سازه های آبی از انواع تک صفحه ای می تواند بسیار بیشتر باشد. ارتفاع این سازه های آبی توسط حداکثر ارتفاع متریال صفحه های مورد استفاده در این سازه ها تعیین می شود. این نوع از سازه های آبی به شدت محبوب هستند و در نور پردازی آنها می توان از نورهای رو به بالای زیر آبی یا از نورهای رو به پایین بالاسری استفاده نمود. همچنان که پیشتر عنوان شد متریال های مختلفی را می توان برای ساخت صفحات این سازه های آبی استفاده نمود.

 

دیواره آبی با چند صفحه عمودی

دیواره چند صفحه ای عمودی یک سازه آبی است که از چندیل صفحه مجزا با چینش عمودی (لب به لب روی هم) ساخته شده است. برای ساخت این سازه های آبی از روش های آزموده شده ای استفاده می کنیم که ایمنی و دوام آنها را تضمین خواهد نمود. حداکثر عرض این دیواره ها به حداکثر عرض متریال مورد استفاده در پنل آنها بستگی دارد اما معمولا بین ۲ الی ۳ متر است.