گالری نازل پرده آب

پرده بارانی ردیفی از نازل هایی است که یا مستقیما آب را به سمت پایین پرتاب می کنند و یا از رشته های نازکی تشکیل شده اند که از بالای سازه آبی آویزان شده اند. جریان آب به آرامی از روی رشته های نازک جاری شده و حس و نمای قطرات باران را به بیننده القا می­کند. پرده ی بارانی ایجاد یک اثر آرام، خیره کننده و آرامش بخش آبی میکند. پرده های بارانی مشخصا برای سالن های با سقف بلند مناسب هستند چراکه اثر سقوط قطرات آب از رشته های نازک با افزایش طول آنها بیشتر نمایان می­شود. این نوع از سازه های آبی عموما از سایر انواع سازه های آبی ارزانتر و اقتصادی تر هستند چراکه اسکلت نگهدارنده آنها حجم و پیچیدگی کمتری دارد.