گالری تصاویر استخر و جکوزی روباز

استخر یکی از پرکاربردترین المان ها در بسیاری از محوطه ها و فضاهای سبز است. روش های متفاوتی برای ساخت استخر به کار گرفته می شود. اما از بین دو روش قالب بندی و شاتکریت، روش دوم در محوطه سازی کاربرد بیشتری دارد. این روش شامل حفر استخر ( چه لوبیایی و چه منتظم )، آرماتوربندی و در نهایت شاتکریت دیواره است. در کنار برخی از این استخرها، می توان جکوزی روباز در نظر گرفت. در صورت در نظر گرفتن جریان آب گرم از درون جکوزی ها، فضایی دلنشین در زمستان ها را تجربه خواهید کرد.