گالری تصاویر باکس آب های سرریز

باکس آب های سر ریز به دو روش ساخته می شوند . یا به صورت مسنوری در دل دیوار کار می شوند و آب از دهانه سنگ پلاک نصبی به بدنه دیوار، سرریز می شود و یا به صورت باکس فلزی ساخته، در داخل دیوار نصب و به متریال های عمرانی کاور می شود.