فرآیند طراحی آبنما

فرآیند طراحی آبنما

فرایند طراحی یه آبنما به مراتب پیچیده تر از طراحی یه تصویر ساده از استخر شنا رو یه تکه از کاغذ پیش نویسه. ایجاد ...
آبنماهای باستانی

آبنماهای باستانی

مدیریت منابع آب یکی از مهم ترین دغدغه های اقوام دوران باستان، از جمله یونانیان بوده است. از آنجاییکه چشمه های آب در یونان ...
آبنما و سازه های آبی

آبنما و سازه های آبی

آب روشنایی است؛ در تمام ارکان زندگی ما تاثیر گذار بوده و نقش بی بدیلی در حیات و طراوت دنیای ما بازی می کند. ...