Menu

آبنمای دیواری Archives - گروه معماری و محوطه سازی مادوا
آبنمای دیواری Archives - گروه معماری و محوطه سازی مادوا

آبنمای دیواری یکی از مدل های سازه های آبی است. در این مدل از آبنما، جریان آرام آب بر روی سطوحی که از پیش بر اساس معماری فضا طراحی شده اند، شکل گرفته و تکرار می شود. آب می تواند بر سطوح سنگی، فلزی و شیشه ای جریان پیدا کند و نه تنها سازه آبی را تبدیل به المانی زیبا و جذاب در محیط، که صدای جریان آب حس حضور در کنار جریان طبیعی آب را در محیط القا کند. تنوع آب نما های دیواری و حجم متریال دیواره آبی بسیار گسترده است. مادوا با تکیه بر دانش طراحی و فنی خود، نه تنها یک آبنما که سازه ای ماندگار برای شما به یادگار خواهد گذاشت.