Menu

تامین و کاشت درخت و درختچه تزئینی Archives - گروه معماری و محوطه سازی مادوا
تامین و کاشت درخت و درختچه تزئینی Archives - گروه معماری و محوطه سازی مادوا

انتخاب درختان و درختچه ها در فضای سبز اگر به دقت و به درستی انجام نشود، اگردرختچه ها مناسب اقلیم ما نباشند، اگر در انتخاب گیاهان دوام و میزان ریشه دوانی گیاه در نظر گرفته نشود، بخش اعظمی از زحمات ما در احداث محوطه از بین خواهد رفت. زیبایی نهایی هر محوطه به چیدمان و انتخاب درست گیاهان بستگی دارد. گیاهانی با کیفیت که با دقت و با پیشبینی رفتار گیاه در محوطه انتخاب می شوند و تا نه تنها در کوتاه مدت که در بلند مدت بایستی پاسخگوی نیاز فضای سبز محوطه ما باشند

لواسان بهار

طراحی پایه اجرای این محوطه ۹۰۰ متری منظر روستیک بود. در این طراحی محیط های وحشی رودخانه ای در مقیاس کوچکتر بازطراحی می شود. رودخانه هایی که به کمک جوی … ادامه مطالب

نویسنده : مدیر مادوا
تعداد نظرات : بدون نظر